Přístupový systém pro bytový dům

Přístupový systém pro bytový dům

Tento systém je vhodný např. pro obytný dům s větším množstvím bytů. Je řešeno zabezpečení hlavního vchodu z ulice.

Požadavky:

 • 100 uživatelů
 • 1 dveře, uzamykání musí být dvoubodové (vysunuta závora).
 • Musí být zachována možnost otevřít dveře zevnitř v případě požáru (protipožární předpisy)

Řešení:

 • Dveře budou zvenku (z prostor veřejně přístupných) osazeny čtečkou bezkontaktních karet.
 • Dveře budou dále osazeny elektromechanickým zámkem. Zámek se automaticky dvoubodově uzamkne (vysune se závora) po každém uzavření dveří.
 • Odemknutí dveří je možné zvenku pomocí klíče nebo bezkontaktní karty. Zevnitř je možné dveře odemknout pouze stlačením kliky – vhodné pro únikový východ. Přístupový systém je ale možné objednat i v jiné variantě, kdy např. není možné odemknout dveře zevnitř pouze klikou.
 • Řídící jednotka bude umístěna z bezpečné strany dveří. Zvenku bude pouze jednoduchá čtečka, což zvyšuje odolnost proti vandalům.
 • Systém bude autonomní – nebude tedy připojen k PC. Je ale zachována možnost systém rozšířit a připojit k PC. Tím by bylo možné provádět konfiguraci zařízení z PC i sledovat průchody jednotlivých obyvatel.
 • Možnost rozšířit o evidenci průchodů a/nebo kamerový systém.
 • Možnost instalovat čtečky i do jednotlivých bytů a otvírat tak jednou kartou všechny dveře.

Použitá zařízení

Popis Počet ks
Řídící jednotka 1
Čtečka bezdotykových karet 1
Elektromechanický zámek 1
Elektrický zdroj záložní baterie 1
Bezdotyková karta 100

Výhody použití přístupového systému pro bytový dům:

 • Bezpečné uzamčení vstupních dveří a vysokou odolností proti vyražení – automatické dvoubodové uzamykání po každém uzavření dveří.
 • Snadné a okamžité odemknutí dveří pouhým přiblížením karty na cca 15 cm od čtečky (kartu není nutné kvůli ověření vyndávat např. z kapsy nebo peněženky)
 • Snadná deaktivace karty při její ztrátě nebo krádeži – není nutné vyměňovat zámky jako v případě ztráty klíče.


Pro bližší informace nás prosím kontaktujte.

AMSYS, s.r.o.
Orlí 17
602 00 Brno
Tel.: 420 544 529 990
Fax.: 420 544 529 910
Email: info@amsyscz.cz
© AMSYS, s.r.o.