Přístupový systém pro malou kancelář

Přístupový systém pro malou kancelář

Tento systém je vhodný např. pro malou prodejnu, kde je potřeba oddělit prostory, ve kterých se volně pohybují zákazníci, od prostor přístupných pouze zaměstnancům.

Požadavky

  • 10 uživatelů
  • 1 dveře
  • systém na bezkontaktní čipové karty

Řešení:

  • Dveře budou zvenku (z prostor veřejně přístupných) osazeny čtečkou bezkontaktních karet.
  • Odemknutí dveří kartou bude zajišťovat elektrický otvírač – tedy zvenku bude místo kliky koule a zevnitř bude možné dveře otevřít pomocí kliky.
  • Systém bude autonomní – nebude tedy připojen k PC (možnost připojení je ale do budoucna zachována)

Použitá zařízení

Popis Počet ks
Čtečka bezkontaktních karet 1
Elektrický otvírač 1
Elektrický zdroj záložní baterie 1
Bezkontaktní karta 10

Výhody použití přístupového systému pro ukázkovou prodejnu:

  • Zabezpečení neveřejných prostor
  • Snadné a okamžité odemknutí dveří pouhým přiblížením karty na cca 15 cm od čtečky (kartu není nutné kvůli ověření vyndávat např. z kapsy nebo peněženky)
  • Snadná deaktivace karty při její ztrátě nebo krádeži – není nutné vyměňovat zámky jako v případě ztráty klíče.

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte.

AMSYS, s.r.o.
Orlí 17
602 00 Brno
Tel.: 420 544 529 990
Fax.: 420 544 529 910
Email: info@amsyscz.cz
© AMSYS, s.r.o.