Kontrola přístupů pro školy
Přístupový systém
Přístupový systém Kontrola přístupů pro školy


Do mateřských a základních škol dodáváme jednoduchý a přehledný přístupový systém, díky kterému dokážeme zvýšit bezpečnost žáků, učitelů i rodičů a zabránit vstupu nepovolaných osob do objektu.

Jsme schopni splnit podmínky pro žadatele dotačního programu

„Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“

(č. j.: MSMT-34035/2016-1)

MŠMT ČR

 

 

 

Pro více informací nás kontaktujte zde.

 

AMSYS, s.r.o.
Orlí 17
602 00 Brno
Tel.: 420 544 529 990
Fax.: 420 544 529 910
Email: info@amsyscz.cz
© AMSYS, s.r.o.