POPIS REKLAMY

Reklama v článku

Obsahová reklama s proklikem na web klienta zobrazená uvnitř nekomerčních článků

Zobrazení

Reklama je zobrazitelná pro desktop, tablet i mobil

Rozměry

300x250px, 670x175px

Výhody reklamy v článku

Tento typ reklamy je navržen tak, aby přirozeně zapadal do obsahu stránky. Reklama v článku je méně rušivá a zvyšuje tak pravděpodobnost, že si ji uživatelé všimnou a budou s ní interagovat.

Jsou strategicky umístěny uvnitř textu článku, obvykle mezi odstavci nebo po určitých počtech slov tak, aby přirozeně zapadaly do toku čtení.

Rozložení